Samtalsterapi på jobbet

Samtalsterapi på företag för att medarbetare ska må bra

Det är först när anställda har en bra balans i livet som de har förutsättningar att skapa mer värde för företaget. Att arbetssituationen måste fungera tar vi för givet. Men lika viktigt är att det privata är i balans. Helheten avgör.

Glädje på jobbet - Samtalsterapi på jobbet

Se till att personalen mår bra – det vinner alla på!

Ett företags största tillgång är oftast människorna som arbetar där. En förutsättning för att de ska prestera på topp är att de mår bra och har en acceptabel balans mellan arbetsliv och privatliv. Idag är det viktigare än någonsin att se till att medarbetare mår bra. Vad tider med karantän och långvarigt hemarbete, varslade familjemedlemmar och försämrad ekonomi får för effekter vet vi inte riktigt än. Förmodligen kommer det att bli tufft för många och påverka välmåendet och därigenom sin prestation.
Mår din personal bra – eller behöver du min hjälp? Mina kontaktuppgifter hittar du här.

 

Terapi på jobbet

Idag erbjuder många företag olika förmåner till personal som friskvårdsbidrag inklusive massage och liknande som syftar till att förbättra det fysiska måendet. Det är dock inte så många som inkluderar förmåner som syftar till att öka det mentala välmåendet. Att kombinera båda genom att erbjuda även terapi skulle i många fall göra att medarbetare mår bättre och därigenom trivs bättre. En investering som lönar sig.

 

E-terapi – effektivt både för företag och anställda

E-terapi eller terapi on-line innebär att istället för att hänvisa en anställd till en extern terapeut kopplar han eller hon enkelt upp sig för ett videosamtal. Snabbt och effektivt – som vilket videomöte som helst. Ingen arbetstid förloras på resor och väntetid i väntrum, samtidigt som sessionerna kan skötas diskret.

Kontakta mig så syr vi ihop en lösning

Alla företag är olika. Precis som alla individer. Därför behöver vi prata ihop oss så att vi kan komma fram till ett bra upplägg som passar just ditt företag och din personal. Slå mig en signal för ett förutsättningslöst samtal på 0705-13 75 01, maila på sari@e-terapeut.se eller använd formuläret nedan.